logo majsternia
 

50th, 60th, 70th, 80th,

Cinema, Space,
Sport, Theater, Circus,
 
Artists of our gallery

Paintings collection (socrealism)
1956-1970

ukreng
svyni
ridne pole
hliborobe
demchenco
hlib hliborob 21 pudiv
bagatiemo my zberezhemo vyrostymo
horosha zemlja bude hlib  
za 10 dniv
 
vysoki vrozhaj  

 

© ALL TEXT AND IMAGES PROPERTY OF "MAJSTERNJA" GALLERY
text © Iryna Veshtak-Ostromenska 1999-2007

web-design © Kateryna Veshtak-Andreone 2007-2008